" جش ویژه برای دانش آموزان بمناسبت روز جهانی  کودک" 16 مرداد 1397 

" شعار روز جهانی کودک : آینده را باید ساخت "

گزارش تصویری