مهارت هاي زندگي پايه پيش دبستاني

مهارت هاي زندگي پايه پيش دبستاني ( خانم فروید)

مهارت هاي زندگي پايه پيش دبستاني 
1. انجام  بازي گروهي 
2. تمرین تعاملات و نوع ارتباط گرفتن با هم گروهي هاي ديگر 

گزارش تصویری