مهارت هاي زندگي  پایه پیش دبستانی 2

مهارت هاي زندگي پایه پیش دبستانی 2 با كمك و راهنمايي  مشاور ( خانم فروید )

مهارت هاي زندگي پایه پیش دبستانی 2 با كمك و راهنمايي  مشاور ( خانم فروید )

هدف : مهارت هاي زندگی بازي گروهي با تعامل دانش آموزان گروه بندي جدا مشاركت و ساخت

گزارش تصویری