مسابقات چندگانه ترکیبی درون مدرسه ای

بعد از مسابقات طناب کشی جام 13 آبان و فوتبال دهه فجر ، مسابقات چندگانه ترکیبی به مناسبت آغاز ترم دوم آغاز شد.

بعد از مسابقات طناب کشی جام 13 آبان و فوتبال دهه فجر ، مسابقات چندگانه ترکیبی به مناسبت آغاز ترم دوم آغاز شد.

مسابقه بدین صورت می باشد که دانش آموزان در گروه های شش نفره پایه اول تا ششم ( یک گروه ) تشکیل شده ، که در 5 مهارت زدن پنالتی ، پرتاب بسکتبال، طناب زنی، دراز و نشست و دوی مارپیچ ، گروه های دیگر را به رقابت دعوت می کنند. این سری از مسابقات  با هدف ایجاد تمرکز ، سرعت ، دقت و خلاقیت ایجاد گردیده است تا دانش آموزان مهارت های ورزشی خود را در این عرصه بیازمایند.

گزارش تصویری