کادر مدرسه شما

کادر مدرسه پیش دبستان و دبستان دکتر حسابی

مدیر مجموعه  آقای عباس غلامی سرشت 

کادر اداری پیش دبستان و دبستان دکتر حسابی :

1. معاون انضباطی : جناب آقای حسن زاده 

2.معاون انضباطی : جناب آقای دربندی

2. مسئول سایت : سرکار خانم صبا زال زاده 

3. امور دفتری : سرکار خانم انسیه خوبرو

4. امور پرورشی : سرکار خانم نرگس نافذ

5. امور بهداشت : سرکار خانم ندا بنیادلو

6. روابط عمومی : سرکار خانم تبریزی

کادر آموزشی پیش دبستان و دبستان دکتر حسابی :

1. آموزگار پایه پیش دبستانی (1) : سرکار خانم لیلا اکرمیه

2. آموزگار پایه پیش دبستانی (2) : سرکار خانم ندا رمضانی

3. آموزگار پایه اول : سرکار خانم سارا دهداری

4. آموزگار پایه دوم : سرکار خانم فاطمه صالحی

5. آموزگار پایه سوم (1) : سرکار خانم مینا پیراسته

6. آموزگار پایه سوم (2) : سرکار خانم حمیده سادات میروکیلی

7. آموزگار پایه چهارم (1) : سرکار خانم مریم اسفندیاری

8. آموزگار پایه چهارم (2) : سرکار خانم سولماز امیربیگلو

9. آموزگار پایه پنجم : بشیری

10. آموزگار پایه ششم : سرکار خانم افشارپور

11. آموزگار علوم : سرکار خانم فاطمه مومیوند

12. آموزگار ریاضی :سرکار خانم بدری هزارخوانی

13. آموزگار هنر و خلاقیت : سرکار خانم مونا اصغرزاده زند.

14. آموزگار خوشنویسی : سرکار خانم سارا خوسرو انجم