اردوي علمی و تفريحي دانش آموزان پایه چهارم: بازديد از موزه ي هیومن پارک 97.10.10

اردوي علمی و تفريحي دانش آموزان پایه چهارم: بازديد از موزه ي هیومن پارک 97.10.10

جهت مشاهده گالری تصاویر اردو تفریحی آموزشی  اینجا کلیک کنید 

اردوي علمی و تفريحي دانش آموزان پایه چهارم: بازديد از موزه ي هیومن پارک 97.10.10

فایل تصاویر اصلی اردوي علمی و تفريحي دانش آموزان پایه چهارم: بازديد از موزه ي هیومن پارک

گزارش تصویری