بازدید از شهرک ترافیک 

اردوی تفریحی آموزشی نوآموزان پیش دبستان و دانش آموزاه پایه اول

بازدید از پارک ترافیک و تئاتر موزیکال پینوکیو در مجموعه شهرک ترافیک 

جهت مشاهده گالری تصاویر اردو تفریحی آموزشی  اینجا کلیک کنید 

اردوی تفریحی آموزشی نوآموزان پیش دبستان و دانش آموزاه پایه اول

بازدید از پارک ترافیک و تئاتر موزیکال پینوکیو در مجموعه شهرک ترافیک 

فایل تصاویر و ویدئو های  اصلی بازدید از پارک ترافیک و تئاتر موزیکال پینوکیو در مجموعه شهرک ترافیک 

 

گزارش تصویری