سرکار خانم سارا دهداری

نام : سارا

نام خانوادگی : دهداری

سوابق تحصیلی : کار‌شناسی علوم تربیتی آموزش‌ ابتدایی

سوابق کاری : 18سال سابقه تدریس